pieniądze

Westminster Polska tworzy nowy fundusz nieruchomościowy

Westminster Polska, obecnie jedna z największych w kraju firm inwestujących w nieruchomości na wynajem długoterminowy, wciąż umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Firma utworzyła właśnie nowy fundusz inwestycyjny – Westminster One Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – który będzie zajmował się zakupem wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Zakładana wielkość aktywów funduszu to 100 milionów złotych. Organem Funduszu odpowiedzialnym za jego zarządzanie i reprezentowanie w stosunkach z osobami trzecimi będzie BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowę o współpracy podpisali Gunnar Neumann, prezes zarządu Westminster Polska, natomiast ze strony BPS TFI prezes zarządu Piotr Antonowicz oraz prokurent Mateusz Ogłodziński.

Dla Westminster Polska to pierwsza tego typu umowa podpisywana w Polsce – powiedział Marian Ziburske, właściciel Westminster Polska. – To dla nas milowy krok naprzód, który wyznacza kolejny etap naszej działalności na polskim rynku. A współpraca z BPS TFI otwiera przed nami nowe możliwości inwestowania kapitału.

Fundusz Westminster NS FIZ został zarejestrowany w dniu 29 maja 2020 r. Jego działalność będzie koncentrować się na nabywaniu wyselekcjonowanych wierzytelności posiadających atrakcyjne zabezpieczenie oraz na dochodzeniu roszczeń z tych wierzytelności.  Za bieżącą działalność Funduszu odpowiadać będą wybrani pracownicy BPS TFI S.A., między innymi doradca inwestycyjny, analityk finansowy oraz grupa prawników.

O Westminster Polska

Westminster Polska jest częścią Westminster Group, zarządzanej przez właściciela firmy w stylu Family Office, zaangażowanej w budowę i rozwój zrównoważonego portfela nieruchomości, zgodnie ze ścisłymi normami etycznymi i działaniami na rzecz ochrony środowiska. Podstawą koncepcji biznesowej firmy jest pozyskiwanie nieruchomości pod kątem najmu długoterminowego i ich rewitalizacja. Westminster inwestuje w budynki mieszkalne, apartamenty, ale również działki budowlane. Największą dotychczasową inwestycją w Polsce jest zakup 34-hektarowej działki inwestycyjnej z przeszło kilometrową linią brzegową jeziora Tałtowisko. Firma posiada portfel nieruchomości na Helu, w Trójmieście, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Zakopanem oraz w wielu mniejszych miejscowościach.

O BPS TFI

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jest częścią grupy kapitałowej Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, zrzeszającej 328 banków spółdzielczych w Polsce i działającej jednocześnie jako bank komercyjny. BPS TFI działa od 2010 r. zarządzając 24 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz czterema funduszami inwestycyjnymi otwartymi. BPS TFI świadczy także usługi indywidualnego zarządzania aktywami tzw. „asset management” oraz prowadzi programy emerytalne. Aktywa samych tylko funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez BPS TFI S.A. wynoszą obecnie ok. 2 238 mln złotych.