Kto może ubezpieczyć mieszkanie?

Polisa mieszkaniowa stanowi finansowe zabezpieczenie przed skutkami różnych zdarzeń losowych. Choć ubezpieczenie jest dobrowolne, to i tak powinno się znaleźć na liście każdego właściciela nieruchomości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pomyślał o tym również najemca lokalu mieszkalnego. Przedmiotem umowy ubezpieczeniowej może być dom, mieszkanie, wyposażenie wnętrz, garaż czy altana. Podpowiadamy, kto i w jakim zakresie powinien pomyśleć o wykupieniu polisy mieszkaniowej.

Ubezpieczenie dla właściciela nieruchomości

W wielu sytuacjach taki produkt może okazać się nieoceniony. Ubezpieczenie przyda się zwłaszcza właścicielowi nieruchomości, który decyduje się na wynajem swojego lokum. Osoba posiadająca tytuł prawny do domu lub mieszkania może ubezpieczyć mury oraz stałe elementy wyposażenia na wypadek pożaru, zalania, wybuchu i innych zdarzeń losowych. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zdecyduje się wykupić polisę mieszkaniową, będzie miał możliwość ubiegania się o rekompensatę od ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez lokatorów.

Całość rekompensaty z ubezpieczenia zawsze trafia do osoby, która posiada tytuł prawny do nieruchomości. Właściciel mieszkania nie dochodzi wówczas roszczeń do wypłaty odszkodowania z polisy OC lokatora. Dodatkowo może zdecydować się na rozszerzenie polisy o pakiet zabezpieczający mienie ruchome. Ile to kosztuje? Wszystko zależy od firmy ubezpieczeniowej, na którą się zdecydujemy. Tanio można na przykład ubezpieczyć gotowe mieszkania w Pruszkowie.

Ubezpieczenie dla najemcy nieruchomości

Osoby wynajmujące lokal mieszkalny są często przekonani, że o takie zabezpieczenie zadbał właściciel mieszkania. Może się jednak okazać, że tak się nie stało. Wiele firm ubezpieczeniowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wynajmujących i oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcom mieszkania (OC). Rozszerzony pakiet dotyczy nie tylko zniszczeń elementów ruchomych, ale też szkód wyrządzonych przez lokatora osobom trzecim. W związku z tym przyda się zwłaszcza w sytuacji, gdy uszkodzimy sprzęt gospodarstwa domowego lub zalejemy sąsiada.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia powinny poinformować ubezpieczyciela o fakcie, że wynajmują mieszkanie. Zakres polisy jest zawsze szczegółowo opisany w umowie i to właśnie on określa w dużym stopniu koszt pakietu. Na cenę ubezpieczenia OC wpływa też wartość mienia i wyposażenia, lokalizacja oraz przeznaczenie nieruchomości. Na większe koszty muszą być przygotowane osoby, które zamieszkują budynki w złym stanie technicznym lub tereny zalewowe.

Polisa nie zawsze ochroni właściciela czy wynajmującego przed stratami materialnymi. Powodem odmowy świadczenia może być pożar, który wystąpił na skutek posiadania przez osobę z tytułem prawnym do nieruchomości materiałów wybuchowych. Za umyślne spowodowanie szkody uznaje się też przypadek, gdy najemca zostawi otwarte mieszkanie. Problem z realizacją odszkodowania może wystąpić w sytuacji, kiedy włamanie nastąpiło przez uchylone okno lub drzwi tarasowe.